Koku (Aroma) ve Sağlık

img

Bu yazımızda, hem bilimsel çalışmalar, hem de binlerce yılın kadim sağlık bilgilerinin izinde, kokuların beynimizde yarattığı olumlu etkilerden ve tedavi destekleyici yararlarından bahsedeceğiz.

Kokular, dünyanın her bölgesinde, geleneksel sağlık uygulamalarında her zaman kullanılagelmiştir. Modern tıp ve geleneksel sağlık uygulamalarının birlikte ele alındığı bütünsel sağlık kavramının yavaş yavaş önem kazanmaya başladığı günümüzde ise bu konuda çalışmalar yapan bilim insanı ve araştırmacı sayısının giderek artmakta olduğu görülüyor.

Kokuların aromaterapik etkileri konusunda çalışmalar yapan bilim insanlarının da üzerinde hemfikir olduğu konulardan biri, kokuların beyinde meydana getirdiği duygudurum değişiklikleri, konsantrasyon ve hafıza ile ilgili etkilerdir.

Yapılan çalışmalar, çeşitli kokuların, özellikle çocukluk dönemindeki anıların hafızada daha etkili ve kalıcı hale gelmesini sağladığını gösteriyor. Gerçekten de, düşününce çocukluk hatıralarımıza bir koku faktörünün de eşlik ettiğini fark edebiliriz. Yiyecek, çiçek, saman, kitap kokuları, çeşitli esanslar... Hatta ten kokusu... Mesela annemizin teni, doğduğumuz dakikalardan itibaren kokladığımız...

Anı hafızasının yanı sıra, beyin fırtınası esnasında düşünce, fikir ve bilgilerin kokular yolu ile, daha kolay akla geldiği, sonuca ulaşmayı ve karar almayı hızlandırdığı da bazı çalışmalarla ortaya konmuş. Aynı zamanda koku kaynağı nesneye, diğer nesnelerden daha çok odaklandığımızı ispatlayacak nitelikte çalışmalar da bulunuyor.

Fakat bizim üzerinde daha çok duracağımız konu, kokuların insan psikolojisi üzerindeki etkileri...

Bilimsel çalışmalarla, aromatik kokuların, her biri farklı etkiler göstermekle birlikte;

- Kaygıyı azaltıcı

- Yatıştırıcı, sakinleştirici, rahatlatıcı, stres ve gerilimi azaltıcı

- Uyarıcı

- Herhangi bir hastalık tedavisi devam ederken iyileşmeye yardımcı

- Davranışları pozitif yönde etkileyici

- Bazı rahatsızlıklarda yaşam kalitesini arttırıcı

- Hastalık semptomlarını azaltıcı

- Uyku kalitesini arttırıcı

- Depresyon, parkinson, şizofreni, kaygı bozuklukları, demans, uyku bozuklukları gibi psikiyatrik rahatsızlıklarda semptomları azaltmaya yardımcı (*)

- Konsantrasyonu kolaylaştırıcı

- Yaratıcılığı destekleyici

- Çalışma performansını, motivasyonu arttırıcı

- İradeyi güçlendirici

- Zihinsel canlılık verici

- Mutluluk hormonlarını tetikleyici

olduğu ispatlanmıştır.

Bütünsel sağlık alanında daha detaylı bilimsel çalışma örneği ve deney sonuçları için, akademik yayınlara başvurabilirsiniz. Bazı akademik yayınlara internet üzerinden de ulaşabilirsiniz.

(*) Psikiyatrik rahatsızlıklarda uzman tedavisi ŞARTTIR. Hiç zaman geçirmeden, rahatsızlığınız ilerlemeden, tedavi görmek ve yaşam kalitenizi yükseltmek için psikiyatriste başvurunuz.

Psikiyatristiniz, gerekli görürse sizi bir psikoloğa yönlendirecektir.

Aromaterapi ve benzeri bütünsel ve geleneksel uygulamalar, uzman doktorlar tarafından uygulanan tedavileri desteklemek içindir. Hiçbiri tek başına tedavi yöntemi sayılamaz.


Doğayla, sevgiyle kalın.
Sağlık 'En Doğal Hakkımız'

AYŞEN BALOĞLU

İLGİLİ ÜRÜNLER